Rendement

Invalshoek zon op zonnepanelen

De installatie en oriëntatie van zonnepanelen is – evenals het type zonnepaneel – bepalend voor het rendement. Zoals je vermoedelijk weet, genereren je zonnepanelen de hoogste opbrengst zodra de zon loodrecht op het oppervlak valt. De installatie en oriëntatie van zonnepanelen is – evenals het type zonnepaneel – bepalend voor het rendement. Zoals je vermoedelijk weet, genereren je zonnepanelen de hoogste opbrengst zodra de zon loodrecht op het oppervlak valt. Door ervoor te zorgen dat de zonnepanelen in de juiste hoek en richting zijn geïnstalleerd, zal je systeem de maximale hoeveelheid zonne-energie produceren. Hoe genereren je zonnepanelen de meeste zonne-energie? Door je zonnepanelen gedurende het grootste gedeelte van de tijd bloot te stellen aan de hoogste intensiteit van het zonlicht. Welke oriëntatie van de zonnepanelen zorgt voor die hoogste intensiteit en productie van zonne-energie?

header image

Optimale ligging zonnepanelen

De beste oriëntatie van zonnepanelen is de zuidelijke richting. Dit is te verklaren aan de hand van de draaihoek van de zon. De zon komt op in het oosten en draait via het zuiden richting het westen, waar de zon weer ondergaat. Op het hoogste punt van de dag staat de zon op het zuiden, en zullen je zonnepanelen derhalve de hoogste intensiteit van de zon ervaren. Soly geeft een eenvoudige samenvatting van de optimale oriëntatie van zonnepanelen voor elk type gebruik:

✓ Maximale opbrengst zonne-energie: Zuid
✓ Om te combineren met een batterij / reductie net afhankelijkheid: Zuid (toekomst)
✓ Minimaliseren negatief effect piekmoment gebruik stroom: Zuid & Zuid-West

Het einde van de middag en begin van de avond – de zon is in zuidwestelijke richting gedraaid – gelden als piekmomenten voor de stroomvraag. Tijdens deze piekmomenten kan de dynamische prijs voor stroom van het energienet hoger liggen. Dankzij zonnepanelen in de richting Zuid en Zuidwest ben je dan nog steeds zonne-energie aan het opwekken. Je hoeft minder of zelfs geen beroep te doen op het energienet. Een gunstige situatie.

Oriëntatie zonnepanelen in Nederland

Zuid is de beste ‘windrichting’ als het gaat om zonnepanelen in Nederland. Huishoudens genereren met de zuidelijke oriëntatie van de zonnepanelen verhoudingsgewijs de meeste zonne-energie, besparen het meeste geld op hun energierekening en profiteren zodoende van de kortste terugverdientijd. Eerder presenteerden we een voorbeeld van het maximale profijt wanneer je stroom  wilt terugleveren aan het net, te vinden onder de salderingsregeling. Omdat men in verhouding weinig stroom verbruikt in de middag, kan een groot deel van de opgewekte zonne-energie – zeker tijdens de zomer – teruggeleverd worden aan het net. Dat betekent een win-win voor jou als eindgebruiker.

Overige factoren

De oriëntatie van zonnepanelen is belangrijk, maar niet exclusief in het opwekken van zoveel mogelijk zonne-energie. De optimale omstandigheden voor zonnepanelen hebben ook betrekking op de hellingshoek van het dak of de zonnepanelen, het aantal zonuren en de keuze voor het type schakeling (serieel of parallel). Het betekent dat de ideale situatie voor zonnepanelen op het dak is:

✓ Hellingshoek tussen de 35 en 45 graden
✓ Oriëntatie op het zuiden (of zuidwesten)
✓ Schaduwvrij; maximale hoeveelheid zonlicht

Bovenstaande factoren bepalen samen de uiteindelijke opbrengst van zonnepanelen. Zo heb je een goede indicatie van de mogelijkheden van je dak voor zonnepanelen.

Vrijblijvende dakscan zonnepanelen

Bereken binnen één minuut de mogelijkheden op jouw adres

Bereken hoeveel zonnepanelen jou opleveren!

Gratis en vrijblijvend
Mogelijkheden

Verschil plat of schuin dak voor zonnepanelen

Wil je zonnepanelen op het dak installeren, dan is het type dak belangrijk. Heb je een woning met schuin dak? Dan ben je gebonden aan de opstelling van de woning, en hebt geen ‘vrije keus’ voor de oriëntatie van het dak. Stel nou dat je beschikt over een dak op het westen of oosten, is je dak dan nog wel geschikt? Dat is het zeker. De zonnepanelen zorgen nog altijd voor een hoog rendement en helpen je besparen op de energie. Wel heeft dit consequenties voor de terugverdientijd van de zonnepanelen.

Heb je geen schuin dak, maar wel een plat dak? Een plat dak kent gek genoeg vaak meer mogelijkheden voor zonnepanelen. Het is eenvoudiger om de zonnepanelen in de gewenste oriëntatie te installeren, waarmee je maximaal profiteert van ieder stukje zonlicht.

Meer weten?

Onze klantadviseurs zitten voor je klaar. We doen er alles aan om de zon bij jou te laten schijnen.
contact image