Rendement

Optimizers voor het zonnesysteem

Power optimizers worden gebruikt voor zonnepanelen in een parallel geschakeld systeem. Met een power optimizer genereert ieder afzonderlijk zonnepaneel een maximale opbrengst aan stroom. Wil je zonnepanelen installeren op een dak waar een periode van de dag sprake is van schaduwvorming, dan kiest men zonder uitzondering voor een parallel geschakeld systeem. Dit betekent dat ieder paneel binnen het systeem afzonderlijk functioneert. Power optimizers zorgen vervolgens voor een zo hoog mogelijke opbrengst per zonnepaneel.

Informatie

Wat is een power optimizer voor zonnepanelen?

De power optimizer wordt ‘onzichtbaar’ onder het zonnepaneel geplaatst. Het is een kastje ter grootte van een kladblokje, dat tussen het zonnepaneel en de omvormer wordt geplaatst. De verschillende optimizers worden aangesloten op de bekabeling en lopen vervolgens naar de centrale omvormer. De power optimizer staat ook wel bekend als een MPP (= maximum powerpoint tracker). Het systeem beschikt over het vermogen om te bepalen op welk punt een zonnepaneel optimaal rendeert, om in het vervolg de maximale opbrengst te genereren.


Functionaliteit
Hoe werkt de zonnepanelen optimizer?

Voordat we het zonnesysteem op je dak installeren, zullen we eerst overgaan tot een dakscan voor zonnepanelen. Hierin bepalen we – online – de mogelijkheden voor zonnepanelen op jouw adres. Ook stellen we de situatie op het dak vast. Heb je deels te maken met schaduwvorming op het dak, dan adviseren we standaard een parallel geschakeld systeem, inclusief power optimizers. Dit is een systeem waarin zonnepanelen onafhankelijk van elkaar functioneren.

Rendement
Voordeel power optimizers

Een of enkele zonnepanelen die binnen een parallel geschakeld systeem (deels) in de schaduw liggen, beïnvloeden in dat geval niet de opbrengst van het complete zonnesysteem. De optimizers halen wel het maximale rendement uit ieder paneel. In de praktijk heb je met een parallel geschakeld systeem voor zonnepanelen veelal nog een centrale omvormer nodig. De omvormer zet gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom.

Verschil parallel en serie geschakeld systeem

Waarom worden power optimizers voor zonnepanelen alleen gebruikt bij een parallel geschakeld systeem? We leggen het kort uit aan de hand van twee voorbeelden.

Serie geschakeld zonnesysteem

Een serie geschakeld systeem voor zonnepanelen is als een dynamische cyclus. Vanuit alle schakels van de cyclus komt dezelfde output. Bij een systeem met 6 zonnepanelen is die output bijvoorbeeld: 60/60/60/60/60/60. De opbrengst van de serieschakeling blijft gedurende de dag gelijk en wijkt dus niet af door toedoen van externe factoren. In de praktijk is een serieschakeling voor zonnepanelen altijd voordeliger, met name als gevolg van de lagere materiaalkosten.

Serieschakeling zonnepanelen
Serieschakeling zonnepanelen

Parallel geschakeld zonnesysteem

Een parallelschakeling voor zonnepanelen werkt precies andersom. Het is geen dynamische cyclus, maar een systeem waarin sprake is van één zwakke schakel. Het is als een vernauwing in de waterweg, waardoor er minder water dan gebruikelijk door het systeem stroomt. Binnen de parallelschakeling worden dan ook alle zonnepanelen onafhankelijk aangesloten op de centrale omvormer. Hierdoor presteert de zwakke schakel binnen het systeem tóch optimaal, terwijl de andere schakels geen hinder ondervinden van de beperkende factoren. Een parallel geschakeld zonnesysteem met 6 zonnepanelen ziet er bijvoorbeeld zo uit: 60/60/60/40/60/60.

Parallel geschakeld systeem

Levensduur power optimizers

Zonnepanelen zijn een investering voor de toekomst. Je krijgt te maken met een terugverdientijd, en vanaf dat moment ga je écht verdienen aan zonnepanelen. Goed nieuws, want zonnepanelen gaan gemiddeld zeker 30 jaar mee. De levensduur van power optimizers is min of meer gelijk aan die van de zonnepanelen. Doorgaans ontvang je dan ook een langlopende garantie op de power optimizer.


Enphase micro-omvormers
Nieuwe technologie

Bij enie.nl werken we met de systemen van Enphase. Zij maken geen gebruik van power optimizers, maar wel met micro-omvormers. Het voordeel van deze micro-omvormers ligt in de installatie. Er hoeft geen grote omvormer in de meterkast te worden geïnstalleerd, terwijl ook de constructie compacter is. Er is een overeenkomst tussen de micro-omvormer en de power optimizer: elk zonnepaneel functioneert onafhankelijk en levert zo de maximale opbrengst. Bij micro-omvormers ligt daarnaast het rendement nóg hoger dan bij een parallel systeem met stringomvormer.

Advies

Advies over zonnepanelen en power optimizers

Heb je altijd power optimizers nodig voor een systeem met zonnepanelen? Het korte antwoord is ‘nee’. Ligt je dak gedurende de dag volledig in de zon en kunnen de zonnepanelen in serie worden geschakeld, dan kiezen we daar altijd voor. Om er zeker van te zijn dat jouw zonnepanelen straks het gewenste en optimale rendement genereren, zullen we vooraf een uitgebreide dakscan uitvoeren. Vervolgens bekijken we de situatie op jouw adres en maken een scherpe inschatting van de mogelijkheden. Ben je tevreden? Dan gaan we aan de slag.


Kom in contact
De enie.nl medewerkers zijn er voor je. Heb je nog vragen of wil je graag meer weten over de functie van de omvormer? Wij helpen je verder.