Moet je een thuisbatterij aanmelden?

Alle huishoudens die elektriciteit willen opslaan op een opslageenheid, moeten de thuisbatterij aanmelden voor hun netbeheerder. De registratie van de thuisbatterij verloopt – net als bij de zonnepanelen – via de website www.energieleveren.nl. Sinds medio 2022 is het voor alle opslagsystemen met een vermogen tussen de 0,8 kW en 1 MW verplicht zich te registreren. Voorheen was dit uitsluitend het geval voor registraties waar ook al een opweklocatie aanwezig is.

header image
'Opslag aanwezig'

Hoe verloopt de registratie van de thuisbatterij nu?

Het aanmelden van de thuisbatterij via www.energieleveren.nl wordt naar verwachting in de tweede helft van 2023 gedetailleerder gemaakt. Momenteel kan men bij een nieuwe of reeds gedane registratie middels het vinkje ‘opslag aanwezig’ aangeven dat er een opslageenheid aanwezig is in de vorm van de thuisbatterij. Met ingang van 2023 zou het volgens de eerder gepubliceerde plannen mogelijk moeten worden om een meer gedetailleerde omschrijving te geven van de opslageenheid, zoals ook de opslagcapaciteit van de thuisbatterij. Daarmee zou het voor netbeheerders makkelijker worden om over de benodigde data te beschikken met betrekking tot zowel de opwekcapaciteit van zonnepanelen, als de opslagcapaciteit van eenheden zoals de thuisbatterij. Tot dusver is dit echter nog niet het geval.

Mogelijk heeft de netbeheerder in jouw regio ook een eigen registratie voor de thuisbatterij. We adviseren dan ook om in geval van twijfel bij de lokale netbeheerder te informeren naar de huidige gang van zaken.

Hoe moet je de thuisbatterij aanmelden?
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving uit 2022, is de situatie voor het registreren van de thuisbatterij via www.energieleveren.nl nog grotendeels ongewijzigd. Dit blijkt uit onderzoek door Soly, waaruit naar voren is gekomen dat huishoudens die inmiddels al een thuisbatterij hebben, of een batterij voor zonnepanelen willen kopen, nog altijd (slechts) beperkt informatie kunnen doorgeven via www.energieleveren.nl. In de toekomst wordt verwacht dat men meer gegevens omtrent de thuisbatterij kan doorgeven via dit platform.

Belasting

Stabilisatie van het energienet

Een correcte registratie van de opslagcapaciteit is belangrijk. Naar verwachting gaat het aantal mogelijkheden voor elektriciteitsopslag de komende jaren sterk toenemen, en dit gebeurt met het oog op de stabilisatie van het energienet. Datzelfde energienet loopt inmiddels steeds verder vol – en raakt zelfs overbelast – als gevolg van de sterke toename in het aantal huishoudens en bedrijven met zonnepanelen, alsmede de groei van het aantal windparken op land en zee. Diverse provincies hebben inmiddels al aangekondigd dat grootverbruikers niet langer aangesloten kunnen worden op het bestaande energienet.

Werkwijze

Ook zonnepanelen aanmelden is verplicht

Vermoedelijk wist je al dat ook je zonnepanelen aanmelden via www.energieleveren.nl verplicht is. Je registreert de zonne-energie installatie dan als opweklocatie voor duurzame energie. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat je energie gaat terugleveren aan het net. Zodra je ververvolgens gaat salderen of een terugleververgoeding wilt aanvragen, dan zijn de gegevens rondom teruglevering en afname van het energienet reeds bekend. Daarmee ben je verzekerd van de juiste eindafrekening.

Voordelen

Belang thuisbatterij groeit

Hoewel de thuisbatterij nog lang niet altijd onderdeel is van het (duurzame) energiesysteem in huis, is de verwachting dat het aandeel én belang in de komende jaren sterk zal toenemen. Waarom?

  • Afbouw salderingsregeling: vanaf 2025 zal de salderingsregeling voor zonnepanelen in versnelde stappen worden afgebouwd. Het terugleveren van overtollige energie op het net mag daarna verminderd en op termijn niet meer worden weggestreept tegen het eigen verbruik. Huishoudens verliezen hierdoor de financiële prikkel om het overschot aan zonnestroom terug te leveren aan het energienet.
  • Versneld onafhankelijk: de thuisbatterij maakt huishoudens versneld onafhankelijk van het energienet. Door overtollige zonne-energie op te slaan op de batterij voor zonnepanelen, groeit het netto-aandeel gebruikte zonne-energie van hoogstens 50 procent zonder batterij, naar circa 80 procent inclusief batterij.
  • Financieel aspect: ook financieel wordt verwacht dat de thuisbatterij een waardevolle toevoeging vormt op het bestaande energiesysteem in huis. Dit heeft te maken met een combinatie van factoren. In het kort: zonnestroom is de voordeligste vorm van energie, terwijl huishoudens met een thuisbatterij minder gevoelig zijn voor prijsfluctuaties op de markt. Dit gaat dé financiële prikkel vormen na het wegvallen van de salderingsregeling.
  • Toekomstperspectief thuisbatterij: bovendien bestaat de kans dat netbeheerders in de toekomst kiezen voor netstabilisatievergoedingen voor eigenaren van een thuisbatterij, alsmede dynamische energieprijzen. Dit laatste betekent dat men dankzij de thuisbatterij voordelige stroom kan opslaan, en deze kan gebruiken ten tijde van piekmomenten in de stroomvraag en bijkomend hogere energietarieven.

Achtergrond

Kennisbank

Ben je nog niet klaar met lezen? Dan willen we je graag verwijzen naar onze kennisbank. Hierin staat nog veel meer informatie te lezen over de thuisbatterij en andere duurzame oplossingen. We hebben alvast drie artikelen voor je geselecteerd.
cards knowhow icon icon
Binnen 10 jaar de zon weer op #1
Zonne-energie voor iedereen. Het kan. Met deze woorden richtten de broers Patrick en Milan van der Meulen in 2013 Soly op. Hoe staat het er nu voor?
cards knowhow icon icon
Wat is het verschil tussen een AC- en DC-thuisbatterij?
Het belangrijkste verschil heeft te maken met de manier waarop ze zijn ontworpen om te werken binnen het elektrische systeem in huis.
cards knowhow icon icon
Q&A: Marvin van de Wiel (Enphase) over IQ Battery
We spraken met de fabrikant van de Soly Powercell over veelgestelde vragen die momenteel nog leven bij de klant.

Kom in contact

Wil je meer weten en spreek je daarom graag persoonlijk met iemand van Soly? Dan staan we voor je klaar!
contact image