Categorie:

Innovatie
Categorie

Gemeente Westerkwartier en Soly plaatsen zonnecarport op Stationspark Zuidhorn – opbrengst voor minima

De zonnecarport biedt genoeg zonne-energie om zo’n 162 huishoudens van stroom te voorzien.

Gemeente Westerkwartier, Energiecoöperatie GLOED en zonne-energieleverancier Soly plaatsen voor 1 mei 2022 een grote zonnecarport op het Stationspark in Zuidhorn. De carport met ruim 1.100 zonnepanelen levert zo’n 445.000Wp zonne-energie aan de omgeving. Door middel van de postcoderoosregeling ontvangen huishoudens van het postcodegebied in en rondom Zuidhorn toegang tot de opgewekte stroom, zonder eigen financiële bijdrage.

Zonnecarport passend in omgeving en bestaande plannen
De zonnecarport biedt genoeg zonne-energie om zo’n 162 huishoudens van stroom te voorzien. Vanuit de lokale energiestrategie van de gemeente ontstond het idee om het terrein te overkappen met zonnepanelen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De gemeente koopt de zonnecarport, Energiecoöperatie GLOED uit Garnwerd gaat de zonnecarport exploiteren.

Groninger zonne-energieleverancier Soly bouwt de zonnecarport. “Met onze zonnecarport geef je op een slimme manier invulling aan de maatschappelijke veranderingen op gebied van verduurzaming en ruimtegebrek. Parkeerterreinen krijgen een dubbelfunctie door ze ook te benutten voor het opwekken van zonne-energie.” zegt Joost Visser, Business Developer ZonneCarports bij Soly.

Opbrengsten zonne-energie voor minima
De energieprijzen zijn het afgelopen jaar tot recordhoogtes gestegen. Steeds meer is er daardoor sprake van energiearmoede. Huishoudens met een laag inkomen wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en hebben niet de middelen voor energiebesparende maatregelen. Hierdoor loopt hun energierekening snel op. Om hier met de zonnecarport een oplossing voor te bieden, zocht de gemeente de samenwerking met partners, zoals Sociaal Werk De Schans, Humanitas en Stichting Schuldhulpmaatje.

“Het klinkt eenvoudig: energie opwekken met zonnepanelen en de opbrengst daarvan ten goede laten komen aan de minima die in de buurt wonen. In de praktijk heeft dat wel wat voeten in de aarde”, aldus wethouder Hielke Westra.

Wethouder Pieter van der Zwan: “Dit gaat niet alleen over het behalen van onze eigen energiedoelstellingen maar ook over bestrijding van energiearmoede. Dit vraagstuk vereist een brede samenhangende aanpak en de zonnecarport is daarin één van de stappen die we als Gemeente Westerkwartier kunnen zetten”.

Uniek project voor Nederland
“We zijn trots dat we als Groninger onderneming op deze manier zo’n mooie bijdrage mogen leveren aan de regio.” vertelt Joost Visser van Soly, “Het belang van een snelle energietransitie is in de provincie Groningen bij iedereen bekend. De zonnecarport in Zuidhorn is een stijlvolle inpassing in de omgeving en komt ten goede aan de gemeenschap. Wat mij betreft een voorbeeldproject voor alle gemeenten.”

“Dit is een voor Nederland uniek project, ik ken nog geen andere energieopwekprojecten waarvan de opbrengsten op deze manier naar de minima gaan”, aldus wethouder Westra. “Energiearmoede is een groeiend probleem en samen met onze inwoners ontwikkelen we oplossingen die binnen ons bereik liggen. De zonnecarport in Zuidhorn is de eerste in het Westerkwartier. We gaan hard aan het werk dit concept ook elders in de gemeente uit te rollen, zodat op termijn zoveel mogelijk inwoners met een minimuminkomen hier aan mee kunnen doen”.

De inschrijving voor dit project is vandaag geopend. Minima die in het gebied wonen kunnen zich tot 1 januari 2022 inschrijven via de site van GLOED www.gloedgarnwerd.nl/zonnecarport. Voor 1 mei 2022 wordt de zonnecarport door Soly opgeleverd. Lees meer over de ZonneCarport.