Ik wil een klacht indienen

Wij doen er alles aan om van de dag van installatie en het proces ernaartoe, een feestje te maken. Toch kan er iets gebeuren waardoor je niet tevreden bent. We zoeken graag samen naar een passende oplossing.

Hoe nu verder?

1. We lossen je klacht graag op. Neem contact op met onze Customer Care.

2. Ben je niet tevreden met de geboden oplossing? Vul dan onderstaand klachtenformulier* in en upload eventuele bijlagen. Onze casebehandelaar geeft je binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie.

*Kies alleen voor ingebrekestelling als je een schriftelijke aanmaning wilt versturen. Geef duidelijk weer waar je ons voor in gebreke stelt, welke termijn je hiervoor stelt en welke gevolgen je eraan geeft wanneer de verplichtingen niet worden nagekomen. Zonder bijlage nemen we een ingebrekestelling niet in behandeling.