Categorie:

Algemeen
Kennisbank

Stroomnet vol: wat merk je daar als particulier van?

In de afgelopen periode komen steeds meer berichten voorbij over het volle stroomnet in diverse regio’s. Die krapte op het net speelt al enige tijd, en is het gevolg van het stijgende verbruik en het feit dat we energie kunnen terugleveren aan het net, bekend als salderen. Energie die bijvoorbeeld grootschalig wordt opgewekt uit windparken en zonneparken zijn debet aan de hoge belasting van het net. Maar wat merk je als particulier van het volle stroomnet?

Hoe komt het dat het stroomnet steeds voller is?

Het volle stroomnet is niet per definitie iets van de afgelopen maanden, het speelt al enige tijd. Wel lezen we er de laatste tijd vaker over. En dat is niet zo vreemd, want zowel grootgebruikers als huishoudens wekken stroom op, leveren dit terug en moeten een beroep doen op het net. Denk maar eens aan de groei in elektrische auto’s, fietsen en scooters, meer dataverbruik voor internet en grote wind- en zonneparken. Het wordt steeds drukker op het energienet, en dus moeten netbeheerders alles op alles zetten om het netwerk toegankelijk te houden. Het kraakt.

Grootste knelpunten energienet

Momenteel is met name in de regio’s Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en delen van Friesland het net steeds voller aan het lopen. De bouw van grote datacenters en andere projecten die in deze regio’s gepland stonden, lijken te zijn uitgesteld of wijken uit naar een andere locatie. Netbeheerders gaven recent aan dat het huidige netwerk niet gemaakt is voor de laatste ontwikkelingen. Er is dus werk aan de winkel.

Gevolgen van volle energienet

Het volle energienet zorgt met name voor beperkingen op de zakelijke markt. Met name grootgebruikers merken dus de gevolgen van het volle stroomnet. Zij krijgen in diverse regio’s steeds vaker te maken met een ‘stop’ op het netwerk. Dat betekent dat in bepaalde regio’s bijvoorbeeld geen grote zonneparken of zonnedaken meer mogen worden aangesloten.

Wat merkt de consument van volle stroomnet?

Voor particulieren geldt op dit moment nog dat zij niet direct iets merken van het volle net. Wil je wasmachine laten draaien of je elektrische accu opladen, dan blijft dat – ook als het net vol is – gewoon mogelijk. Woonhuizen zijn in Nederland op een ander netwerk aangesloten dan grote bedrijven, namelijk laagspanning (230 volt) versus hoogspanning voor grote bedrijven (tot 150.000 volt).

Ook voor huishoudens met zonnepanelen zijn de gevolgen nog beperkt. Zij kunnen in de meeste gevallen gewoon volledig stroom terugleveren aan het net. Wel kan worden geadviseerd om de stroom die wordt opgewekt ook op het moment zelf te gebruiken, waar mogelijk. Overigens zorgt het overschot aan duurzame energie op het net, opgewekt door huishoudens en wind- en zonneparken, er momenteel steeds vaker voor dat de stroomprijs heel laag of zelfs onder ‘0’ ligt, waardoor huishoudens met een dynamisch energiecontract zelfs geld toe kunnen krijgen om stroom af te nemen. Dit kan de afname van stroom op dergelijke piekmomenten stimuleren.

Kennisbank

Hier gaan we dieper in op alle vragen over zonnepanelen. Zo bent u nog beter geïnformeerd voordat u overgaat tot het kopen of leasen van een zonnesysteem.
Wat is de terugleververgoeding?
We maken er inmiddels al ruim 20 jaar gebruik van: de salderingsregeling op zonnepanelen. Een regeling die het financieel aantrekkelijk maakt om een overschot aan zonne-energie, opgewekt door zonnepanelen, terug te leveren aan het energienet.
Wat kosten zonnepanelen?
De kosten van zonnepanelen zijn van veel factoren afhankelijk. Wil je bijvoorbeeld de zonnepanelen huren of kopen? En hoeveel zonnepanelen heb je nodig?
Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
Idealiter wil je precies genoeg zonnepanelen installeren om je jaarlijkse stroomverbruik ‘dekkend’ te hebben. Dit betekent dat je minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet, terwijl de stroom die je niet gebruikt kan worden gesaldeerd.
Salderingsregeling zonnepanelen
Heb je zonnepanelen op je dak? Dan wek je je eigen energie op. Een deel van deze energie gebruik je zelf, maar op sommige momenten leveren de panelen meer op dan je verbruikt. In dat geval lever je de energie terug aan het energienet.

Vertel hoe we je kunnen helpen

Kom je er toch niet helemaal uit of heb je een aanvullende vraag? Geen wolkje aan de lucht! Kom in contact met een van onze collega’s via de mail of de telefoon. Ook kan je ons een chatbericht sturen.